วันนี้ (24 ส.ค. 64) องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กประถมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอ

วันอังคาร, 24 สิงหาคม 2564 11:12

     วันนี้ (24 ส.ค. 64) นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยาง คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่วนราชการทุกภาคส่วน ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ