Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง อบต.
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2564

     วันที่ 5 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ. ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

[ 05-12-2564 ] Hits:34

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอน้ำยืน พร้อมส่วนราชการในอำเภอน้ำยืนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีปี 2564

     วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอน้ำยืน พร้อมด้วยส่วนราชการในอำเภอน้ำยืนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีปี 2564 ณ วัดป่าจันทรังษี หมู่ที่ 11 ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

[ 29-10-2564 ] Hits:60

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ได้ให้ความช่วยเหลือในการดับเพลิงให้กับผู้ประสบเหตุไฟไหม้ หมู่ที่ 13

     วันที่ 25 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ได้ให้ความช่วยเหลือในการดับเพลิงให้กับผู้ประสบเหตุไฟไหม้ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลังของประชาชนในพึ้นที่หมู่ 13 บ้านปลาขาวใหม่ ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากสภาพอากาศมีลมพัดแรง จึงเกิดไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว

[ 25-10-2564 ] Hits:51

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

     วันที่ 23 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าพระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

[ 23-10-2564 ] Hits:47

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ