สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง อบต.
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอน้ำยืน พร้อมส่วนราชการในอำเภอน้ำยืนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีปี 2564

     วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอน้ำยืน พร้อมด้วยส่วนราชการในอำเภอน้ำยืนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีปี 2564 ณ วัดป่าจันทรังษี หมู่ที่ 11 ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

[ 29-10-2564 ] Hits:30

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ได้ให้ความช่วยเหลือในการดับเพลิงให้กับผู้ประสบเหตุไฟไหม้ หมู่ที่ 13

     วันที่ 25 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ได้ให้ความช่วยเหลือในการดับเพลิงให้กับผู้ประสบเหตุไฟไหม้ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลังของประชาชนในพึ้นที่หมู่ 13 บ้านปลาขาวใหม่ ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากสภาพอากาศมีลมพัดแรง จึงเกิดไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว

[ 25-10-2564 ] Hits:22

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

     วันที่ 23 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าพระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

[ 23-10-2564 ] Hits:16

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยางเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลากิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

     วันที่ 13 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยางเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลากิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

[ 13-10-2564 ] Hits:16

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. งานการเงินการคลัง
 3. ราคากลาง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ