องค์การบริหารส่วนตำบลยางจัดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 และแสดงความยินดีในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ

วันจันทร์, 27 กันยายน 2564 13:56

     วันนี้ (27 ก.ย. 2564 ) องค์การบริหารส่วนตำบลยางจัดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 และในโอกาศนี้ นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 30 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้พัฒนาท้องถิ่นในทุกด้านให้มีความเจริญรุ่งเรืองและทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในตำบลยางมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ