ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี